PROJECT

DigiTwin Waterkering en Ondergrond

De samenleving digitaliseert, ook op het gebied van waterbeheer. Waterkeringsbeheerders hebben veel data verzameld in beheerregisters. Dagelijkse beheeractiviteiten en projecten leiden tot nieuwe data. In het TKI-project ‘DigiTwin Waterkering en Ondergrond’ wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een digitale kopie (de ‘DigiTwin’) van een waterkering. Door het samenbrengen van data (datafusie) en slim omzetten van data in bruikbare informatie, kan de DigiTwin bijdragen aan het in kaart brengen van de opbouw, samenstelling en het gedrag van een waterkering. Dat is handig voor uiteenlopende toepassingen bij het beheer van assets. Het aanhouden van een uniforme werkwijze kan ervoor zorgen dat de aanpak ook toepasbaar is op andere waterkeringen of infrastructuur.

In dit project werkt HKV samen met een groot aantal andere specialistische partijen, meerdere waterschappen, STOWA en Rijkswaterstaat. Samen met beheerders worden cases uitgewerkt, zodat de ontwikkeling aansluit bij de uitdagingen van de beheerder.

Waterschap Hollandse Delta
Eén van de cases werkt HKV uit samen met het Waterschap Hollandse Delta. Het doel is om aan de hand van de beschikbare data onzekerheden te verkleinen ten aanzien van de stabiliteit van de waterkering langs het Spui (dijktraject 20-3). Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de toepassing van ‘Artificial Intelligence’ voor het in beeld brengen van de ondergrond en de reactie van de ondergrond op belasting vanuit de rivier. De visualisatie van de ondergrond en de reactie in een ‘continu-inzicht-toepassing’ dragen bij aan de invulling van assetmanagement van het waterbeheer.

https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/projecten/digitwin-waterkering-en-ondergrond/