PROJECT

Continu inzicht

Waterkeringbeheerders zijn gewend om hun waterkeringen te laten voldoen aan vastgestelde normen: daar baseren ze het ontwerp en hun beheer en onderhoud op. In een situatie met extreme droogte of extreem hoge waterstanden is er meer nodig. Dan is het belangrijk continu inzicht te hebben in de actuele risico’s voor het gebied in de eerstvolgende dagen. De methode ‘continu inzicht’ is precies daarop gericht: ervoor zorgen dat de beheerder 24/7 in control is. Met slimme monitoring en rekenmodellen wordt de actuele situatie geanalyseerd. De beheerder ziet hoe groot het risico is en waar de zwakke plekken zitten, zodat hij of zij gericht maatregelen kan nemen. De komende jaren werken wij de methode verder uit tot complete informatiesystemen. ‘Continu inzicht’ is ook in te zetten om extreme situaties te simuleren en de beheerder te informeren waar zwakke plekken in het watersysteem zijn.