PROJECT

Cloudtechnieken

De ICT-wereld blijft zich in een rap tempo ontwikkelen. Bedrijven moeten zich wapenen tegen meer (cyber)bedreigingen. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden waaruit bedrijven zoals HKV een voordeel kunnen halen. Eén van die mogelijkheden betreft het gebruik van clouddiensten.

Klanten zijn nauwelijks nog geïnteresseerd in applicaties die ze zelf moeten beheren. Daarom heeft  SAAS (software-as-a-service) een enorme vlucht gemaakt. Daar blijft het niet bij; meer dan ooit is behoefte aan data. Het gebruik van webservices was al gemeengoed, maar het laatste jaar is er ook steeds vaker behoefte aan databewerkingen in de cloud. Van een eenvoudige datamutatie tot ingewikkelde (zelflerende) Artificial Intelligence-scripts.

In 2021 heeft HKV een framework opgezet. Het framework werd in een aantal projecten toegepast. HKV ontwikkelde een webservice (met website) waarmee klanten foto’s door een objectherkenningsscript kunnen laten halen. Dit wordt gebruikt voor het detecteren van bijvoorbeeld duikers in watergangen, vegetatieveranderingen of scheuren in dijken. Door een explosieve toename van data(hoeveelheden) wordt het steeds vaker een uitdaging om data toegankelijk en vindbaar te maken. HKV zal zich in de toekomst ook blijven inzetten voor het oplossen van dit soort vraagstukken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van datahubs of digital twins.

Legenda afbeelding in header:
Grijs = labels (door mens als scheur geclassificeerd)
Paars (doorschijnend) = algoritme correct gedetecteerd
Rood = door algoritme gedetecteerd, maar niet als scheur aangemerkt