PROJECT

Belemmerende Waterdiepte Waal

Voorspelling waterdiepte 4 dagen vooruit

In het kader van het Rijkswaterstaat programma ‘De Digitale Rivier’ is het experiment ‘Belemmerende Waterdiepte Waal’ uitgevoerd. Het doel van het experiment is om te komen tot een real-time vlakdekkende voorspelling van de waterdiepte 3 à 4 dagen vooruit in de Waal.
Hoe beter en hoe langer vooruit de waterdiepte voorspelbaar is, hoe beter de scheepvaart en de rivierbeheerder daar op in kunnen spelen. Denk daarbij aan een optimale beladingsgraad voor bulktransport of optimalisatie van vaarroutes.

In dit experiment is met machine learning aan de hand van verschillende real-time beschikbare databronnen de waterdiepte voorspeld. HKV heeft riviermorfologische kennis ingebracht om tot een goede modellering van de waterdiepte in de Waal te komen. Uit het experiment is gebleken dat de waterdiepte in de Waal vlakdekkend en vrijwel real-time vier dagen vooruit voorspeld kan worden.

Het experiment heeft waardevolle informatie opgeleverd voor Rijkswaterstaat en stakeholders in de scheepvaartsector. Machine learning blijkt uitermate geschikt voor het voorspellen van de belemmerende waterdiepte door real-time data te combineren met state-of-the-art computermodellen en -technieken.

Belemmerende Waterdiepte Waal