Hydra-as-a-Service

Digitale atlas voor berekeningsresultaten van waterkeringen

HKV

Een instrument dat gebruikt kan worden binnen de trajectaanpak na de WBI-beoordeling, voor onderzoek, gevoeligheidsanalyses, kwaliteitsborging en als communicatieinstrument. Door een integrale kijk op de staat van uw dijk krijgt u inzicht in gevoeligheden, scope, effecten van ontwerp, etc. Maatwerkoplossingen zijn mogelijk voor uw eigen resultaten.

HKV kan uw HaaS-omgeving op een webserver van HKV installeren. U ontvangt een unieke link met inloggegevens om HaaS te gebruiken. Kijk voor een voorbeeld op: https://hydra-as-a-service.hkvservices.nl/haasnl/

Waarom HaaS?

  • In een oogopslag (ruimtelijk) de opgave voor uw keringen;
  • Interactief en eenvoudig door resultaten heen navigeren;
  • Snel locatiespecifi eke resultaten en dwarsprofielen bekijken;
  • Makkelijk verschillende berekeningen met elkaar vergelijken.

Voordelen

  • Al uw projectresultaten staan overzichtelijk bij elkaar en zijn voor het hele projectteam online toegankelijk;
  • Alle gebruikers beschikken over dezelfde informatie;
  • U kunt zelf analyses uitvoeren op bijvoorbeeld ontwerp, klimaateffecten, gevoeligheden, etc.
  • Inzicht in de werking van het watersysteem.

Documentatie

Informatie Hydra As A Service