GEF-Viewer

Inzicht in dwars- en lengteprofielen op waterkeringen

HKV

In de GEF-viewer krijg je eenvoudig inzicht in ingewonnen GEF-bestanden en overzicht in dwars- en lengteprofielen op waterkeringen.

Data met betrekking tot sonderingen en boringen worden in Nederland veelal aangeleverd als GEF bestanden. GEF is een gestandaardiseerd uitwisselingsformaat voor de opslag en overdracht van geotechnische gegevens. De HKV-GEF viewer biedt krachtige functionaliteit om meerdere GEF bestanden tegelijkertijd met elkaar te vergelijken.