Detectie van scheuren

Algoritme voor detectie van scheuren

HKV

Detecteer scheuren met behulp van deze app. Deze webapplicatie zet drone beelden van een grasdijk automatisch om in informatie over de aanwezigheid van scheuren.

Deze applicatie is bruikbaar voor beheerders bij waterkeringen. Scheurdetectie is vanuit point-of-view niet altijd eenvoudig. Met een combinatie van een ander perspectief en slimme algoritmen biedt deze applicatie een overzicht van de aanwezige zichtbare scheuren op de waterkering.

Kijk meer hierover: https://youtu.be/YhR2BPnTzmg

Vergelijkbare producten

Detectie van wellen

Detecteer wellen met behulp van deze app. Deze webapplicatie zet dronebeelden van een teensloot automatisch om in een heatmap met de signalering van wellen. Deze applicatie is bruikbaar voor het beheer van waterkeringen. Verkrijg inzicht in de aanwezigheid van en het verloop van wellen in een teensloot. Ingewonnen data wordt omgezet tot een heatmap, bruikbaar […]

HKV
Bekijk product

Detectie van leidingen en duikers

Detecteer pijpen en dijkers met behulp van dit algoritme. Deze applicatie interpreteert beelden vanaf het water tot informatie. Het lokaliseert pijpen en duikers ten behoeve van toezicht en handhaving. De applicatie is bruikbaar voor toezicht en handhaving met betrekking tot vergunningen rondom lozingen. Daarnaast is het mogelijk de legger te updaten op basis van de […]

HKV
Bekijk product

Verschildetectie

Detecteer verschillen op de waterkering of in een areaal met behulp van deze applicatie. Deze webapplicatie analyseert satellietbeelden en luchtfoto’s tussen twee momenten en detecteert aanwezige verschillen. De verschildetectietool kijkt vanaf verschillende kanten naar een foto. Op basis van meerdere informatielagen wordt beoordeeld of verschillen optreden en wat de waarschijnlijk daarvan is. Hierin wordt gebruik […]

HKV
Bekijk product