D-SoilmodelTool

Eenvoudig vullen van een D-Soilmodel

HKV

Met D-Soilmodel kan de ondergrond geschematiseerd worden voor de toetssporen macrostabiliteit en piping. Met de D-SoilmodelTool kan eenvoudig het model gevuld worden aan de hand van een Excel sheet. Na het invullen van de Excelsheet en het runnen van de pythoncode; heb je een volledig D-Soilmodel.

Vergelijkbare producten