D-HYDAMO

Modelgenerator voor D-HYDRO

HKV

D-HyDAMO is een modelgenerator waarmee volledig geautomatiseerd een 1D2D-RR D-HYDRO model kan worden gegenereerd op basis van oppervlaktewaterdata in HyDAMO-formaat en openbaar beschikbare landschapsdata, zoals het AHN3 en de BGT. D-HyDAMO is open source en kosteloos te gebruiken.

D-HyDAMO is met Deltares voor diverse waterschappen ontwikkeld in TKI projecten voor D-HYDRO. De code met een voorbeeld Jupyter notebook en bijbehorende data is beschikbaar via GitHub (onder de naam delft3dfmpy) en documentatie is beschikbaar via een wiki.

Kijk verder op:
GitHub: https://github.com/openearth/delft3dfmpy
wiki: https://hkvconfluence.atlassian.net/wiki/spaces/DHYD/overview