Automatische meetfoutdetectie

Foutenclassificatie neerslag-afvoermodel - Automatische classificatie van meetfouten in stromingsmodellering

HKV

Een methode om automatisch een ‘fout’ in een hydrologisch model te detecteren.

Met gebruik van Machine Learning (Self-Organizing Maps) is een algoritme ontwikkeld dat op basis van waterstandsafwijkingen ten opzichte van een referentiesituatie in staat is een afwijking (of fout) te herleiden naar de bron van de afwijking. Dit geeft inzicht in de fysica in het stroomgebied onafhankelijk van menselijke subjectiviteit.