ACTUEEL

Watervraagprognosetool helpt waterbeheerders in droge tijden

HKV heeft samen met Witteveen+Bos voor Rijkswaterstaat en tien waterschappen rondom het IJsselmeer en het Twentekanaal de Watervraagprognosetool ontwikkeld. Deze web based tool geeft op basis van verwachte neerslag en verdamping een prognose voor de zoetwatervraag van de verschillende gebruiksfuncties aan het oppervlaktewater, tot zes weken vooruit.

HKV heeft samen met Witteveen+Bos voor Rijkswaterstaat en tien waterschappen rondom het IJsselmeer en het Twentekanaal de Watervraagprognosetool ontwikkeld. Deze web based tool geeft op basis van verwachte neerslag en verdamping een prognose voor de zoetwatervraag van de verschillende gebruiksfuncties aan het oppervlaktewater, tot zes weken vooruit.   De aanleiding voor de ontwikkeling van de watervraagprognosetool ligt in de droge zomers van 2018 en 2019 en ook het voorjaar van 2020 was extreem droog. In dergelijke droge perioden is veel zoetwater nodig: voor de stabiliteit van dijken, beperken van bodemdaling, voorziening van drinkwater, koelwater voor de industrie, doorspoeling voor de waterkwaliteit in stedelijk gebied, voorkomen van zoutindringing bij sluizen, beregening van gewassen en kwetsbare natuur. Als een watertekort dreigt wordt in de regionale droogte-overleggen (RDO) en in de landelijke commissie waterverdeling (LCW) besproken hoe het beschikbare oppervlaktewater het beste kan worden verdeeld. De watervraagprognose tool draagt informatie aan die waardevol is voor de besluitvorming. Inmiddels implementeren Witteveen+Bos en HKV de watervraagprognosetool ook voor de waterbeheerders rondom het Volkerrak-Zoommeer.

Zie ook:
h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/tool-voorspelt-vraag-naar-water-bij-dreigend-tekort