ACTUEEL

Verzekeringsproduct tegen financiële risico’s van overstromingen in Ghana

De stad Accra wordt regelmatig getroffen door overstromingen bij hevige neerslag. HKV werkt al jaren onafgebroken aan het verkleinen van overstromingsrisico’s voor de Greater Accra Region in Ghana. We deden de verkennende studie voor het lopende GARID-project, dat via structurele en niet-structurele maatregelen zal leiden tot vermindering van overstromingsrisico’s. Daarnaast ontwierpen we een overstromingswaarschuwingssysteem voor de Greater Accra Region, waarvan de implementatie nu wordt voorbereid. Daarmee is de overheid en in het bijzonder de National Disaster Management Organisation (NADMO) beter voorbereid op overstromingen.

Vanaf deze maand werken we aan een volgende ontwikkeling; een verzekeringsproduct voor de overheid tegen de financiële risico’s van overstromingen. De verzekering keert niet uit op basis van schadeclaims maar op basis van vooraf gedefinieerde overstromingsgebeurtenissen. Dat wordt een parametrische verzekering of index-gebaseerde verzekering genoemd. Op deze manier kan snel worden uitgekeerd en kan de overheid dus sneller reageren. Het product wordt ontworpen door verzekeringsmaatschappijen Allianz en Swiss RE. HKV zal meewerken aan het real-time waarnemen van neerslag- en overstromingsgebeurtenissen en meedenken over drempelwaarden voor een uitkering. Dit doen we op basis van overstromings- en schademodellen. Daarbij gebruiken we ook satellietdata van ICEYE en social-media informatie verzameld door FloodTags.

We voeren dit project uit in opdracht van UNDP, de Duitse overheid en het Insurance Development Forum (IDF). Lees hier ook het Engelstalige persbericht van IDF: https://www.insdevforum.org/press-release-public-private-partnership-to-develop-flood-insurance-and-build-financial-resilience-in-ghana/

Verzekeringsproduct tegen financiële risico’s van overstromingen in Ghana