ACTUEEL

Vervolg op training in Myanmar over het gebruik van satellietbeelden in watermanagement

HKV zal in Myanmar aan de slag gaan met de training ‘Multi-level capacity building on river morphology and flood risk using state-of-the-art open satellite data and processing tools’. Dit is een training die HKV zal geven als een vervolg op de eerder gehouden training aan Yangon Technological University voor verschillende universiteiten en overheidsinstanties in 2018 en 2019 en van de Dutch Risk Reduction missie van september 2019.

HKV zal in Myanmar aan de slag gaan met de training ‘Multi-level capacity building on river morphology and flood risk using state-of-the-art open satellite data and processing tools’. Dit is een training die HKV zal geven als een vervolg op de eerder gehouden training aan Yangon Technological University voor verschillende universiteiten en overheidsinstanties in 2018 en 2019 en van de Dutch Risk Reduction missie van september 2019.

Samen met FutureWater is subsidie aan ons toegekend via het Orange Knowledge Programme* (programmamanager is Nuffic, subsidieverstrekker is het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken) om deze training te richten op riviersystemen, Nature Based Solutions en overstromingsrisiciokaarten. In deze aankomende training zullen we medewerkers van de Myanmarese ‘Directorate of Water Resources and Improvement of River Systems’ (DWIR) trainen in het gebruik van satellietbeelden voor hun watermanagement. Hiermee wordt hun begrip van het watersysteem vergroot net als de hoeveelheid informatie van hun beheergebied. Door medewerkers van DWIR te leren met satellietdata te werken (in dit geval met Google Earth Engine) zal het watermanagement van de drie regio’s die we trainen verbeteren. Deze training is een multi-level capacity building training, wat inhoud dat twee van de hoog opgeleide deelnemers van de voorgaande trainingen in ons team zitten en steeds meer van de training overnemen gedurende de training (Train-the-Trainer aanpak).

*The Orange Knowledge Programme is €195-m Dutch global development programme, available in 53 developing countries and managed by Nuffic, a Dutch non-profit organization of internationalization in education. Launched mid-2017, it aims to have provided tens of thousands with the possibility to change their future through education and training by mid-2022.

1 juli 2020