ACTUEEL

Versterkingsopgave voor twee dijktrajecten van waterschap Zuiderzeeland

HKV is voor het waterschap Zuiderzeeland aan de slag om na te gaan wat de versterkingsopgave is voor twee dijktrajecten langs het IJsselmeer en het Markermeer vooruitlopend op de eerste beoordelingsronde 2017-2023 (LBO-1). 

De grootte van de versterkingsopgave wordt bepaald door te beoordelen of de kruinhoogte en de dijkbekleding voldoen aan de wettelijke eisen op vak- en trajectniveau. Deze analyse voeren we uit met het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) in nauwe samenwerking met het waterschap. De mate van het niet voldoen van de dijken aan deze eisen bepaalt de versterkingsopgave. Dit geeft een beeld of en op welke wijze een investering in een organisatie voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) verstandig is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Havinga per e-mail of per telefoon 0320 294251.