ACTUEEL

Verkenning actualisatie overstromingsscenario’s

De provincie Noord-Brabant gaat vanuit haar wettelijke taak de huidige overstromingsscenario’s actualiseren. De huidige scenario’s zijn inmiddels gedateerd en verouderd. Zij wil deze actualisatie uitvoeren samen met Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en de veiligheidsregio’s. Maar voordat er een actualisatie plaatsvindt, doet HKV een verkenning naar de gebruikerswensen en technische eisen aan de nieuwe scenario’s.

Dit gebeurt via werksessies in een projectgroep met genoemde partijen. Ook doen we telefonische interviews om de vraag naar gebruikswensen te formuleren en aan alle betrokkenen uit te leggen. Samenvoeging van de gebruikswensen en de beoordeling van de beschikbaarheid en bruikbaarheid van modellen zullen leiden tot een advies waarin ook wordt aangegeven op welke wijze vervolgstappen na de verkenning kunnen plaatsvinden.

Indien u meer wilt weten over dit project dan kunt u contact opnemen met Hanneke Vreugdenhil per telefoon 0320 294218 of per e-mail.

Bron foto: Provincie Noord-Brabant