ACTUEEL

Toets Grote Rivieren

In de laatste week van mei zijn rapportages over de Toets Grote Rivieren aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer, zie ILT-rapport beoordelingen primaire waterkeringen en Toets Grote Rivieren 2023 van Rijkswaterstaat | Tweede Kamer der Staten-Generaal.

In de Toets Grote Rivieren heeft HKV de technische analyse uitgevoerd naar de toestand van het rivierbed in de Rijntakken, de Maas, delen van de Rijn-Maasmonding en het Zwarte Water. Hierin is gekeken naar mogelijke afwijkingen in vegetatie en bodemligging ten opzichte van gangbare referentiesituaties voor hoogwaterveiligheid. Het blijkt dat op sommige riviertrajecten vegetatiebeheer nodig is om te voorkomen dat hoogwaterstanden te veel oplopen.

dr. F. Huthoff senior adviseur Rivieren, kusten en delta's f.huthoff@hkv.nl