ACTUEEL

Toekomstplan Ruimte voor Levende Rivieren aangeboden aan minister

In het project ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ heeft HKV in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF) een visie ontwikkeld om de toekomst van het rivierengebied vorm te geven. Door middel van verruiming van de rivier door bijvoorbeeld nevengeulen en strangen wordt de stroming van de rivier vertraagd. Dit resulteert in een vermindering of zelfs stoppen van de bodemerosie wat nadelige gevolgen kan hebben voor de natuur en scheepvaart. Bovendien kan een meer diverse riviernatuur ontstaan door deze afwisseling in stroomsnelheden en waterdieptes.

Na de visie ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ zijn we aan de slag gegaan met ‘Ruimte voor Middenafvoeren’. Samen met Deltares heeft HKV in opdracht van Rijkswaterstaat en het Wereld Natuurfonds de invloed van combinaties van rivierverruimende maatregelen op de rivierbodemontwikkeling van de Waal in kaart gebracht. Door over een lang traject rivierverruiming te realiseren kunnen nadelige gevolgen van rivierverruiming op scheepvaart worden voorkomen en de positieve impact op natuur vergroot. Het is met zo’n kralensnoer aan maatregelen mogelijk om de bodemerosie van de Waal op lange termijn (tot 100 jaar) substantieel te verminderen.

Op 27 november 2019 heeft Marieke Harteveld, directeur natuurbescherming van het Wereld Natuur Fonds, namens de Coalitie Rivieren Natuurlijk het toekomstplan Ruimte voor Levende Rivieren aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het rapport ‘Ruimte voor Middenafvoeren’ is een onderzoeksrapport bij dit toekomstplan.

Voor meer informatie zie https://www.levenderivieren.nl/nieuws/ruimte-voor-middenafvoeren

18 december 2019