ACTUEEL

Symposium Reconstructie Oude Hollandse Waterlinie

Het afgelopen jaar is door een consortium van waterschappen en ingenieursbureaus in nauwe samenwerking met de Stichting Oude Hollandse Waterlinie gewerkt aan een gedeeltelijke reconstructie. Ter afsluiting van de gedeeltelijke Reconstructie van de Oude Hollandse Waterlinie wordt vrijdag 2 december een symposium georganiseerd met de resultaten. HKV’ers Hermjan Barneveld en Jakolien Leenders hebben een bijdrage geleverd aan de waterbouwkundige reconstructie van dit project.

Cultuurhistorici, waterbouwkundigen en iedereen die meer wil weten over hoe geschiedenis, technologie en waterbouwkunde elkaar kunnen versterken zijn van harte welkom op vrijdag 2 december vanaf 13.00 uur in de Patio bij Deltares. Aanmelden kan hier. Jakolien heeft deze middag een bijdrage aan het programma in de vorm van een workshop over innovatieve ideeën voor gezamenlijke modellering in data-arme gebieden.

Meer informatie over het project is te vinden op deze pagina.

 

 

Symposium Reconstructie Oude Hollandse Waterlinie