ACTUEEL

Stresstest Noordkop

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Op dit moment houden we bij het bepalen van de hydraulische randvoorwaarden rekening met maximaal het ‘Warm+’ (W+) klimaatscenario van het KNMI (KNMI’06). Het scenario W+ gaat uit van een zeespiegelstijging van 85 cm in 2100. Inmiddels geeft het KNMI aan dat 50% van hun klimaatmodellen veel extremere zeespiegelstijgingen (>195 cm) in 2100 voorspellen. Om te laten zien wat er met ons huidige duinsysteem gebeurt bij extreme zeespiegelstijging voeren wij voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een stresstest uit voor de Kop van Noord-Holland.

In deze stresstest wordt de waterveiligheid van de primaire waterkering bij extreme zeespiegelstijging onderzocht. Met beschikbare hoogtedata van het duingebied en een waterstandsstijging van enkele meters worden eerst visualisaties gemaakt van het landwaarts verplaatsen van de kustlijn bij zeespiegelstijging. Vervolgens worden voor te selecteren interessegebieden (smal stuk duin, weinig volume duin boven waterstand) berekeningen gedaan met het programma XBEACH. Dit om het afslagprofiel te bepalen bij een bepaalde mate van zeespiegelstijging na een storm met bijbehorende golfhoogte en periode.

Deze stresstest geeft inzicht in de zwakkere plekken in het duingebied tussen Den Helder en Petten bij extreme zeespiegelstijging en vanaf welke mate van zeespiegelstijging problemen op gaan treden. Wanneer krijgen we problemen en welke maatregelen kunnen we nu al nemen om onze waterveiligheid ook in de toekomst op orde te houden? De uitkomsten van de stresstest zijn een goede basis voor het aangaan van de dialoog over het beleid en beheer van ons duingebied.

17 januari 2019

dr. ir. G. Dupuits adviseur Veiligheid en crisisbeheersing g.dupuits@hkv.nl