ACTUEEL

Scriptieprijs Delfland voor Ties van der Heijden

Donderdag 6 februari werd voor de vijfde keer de Scriptieprijs Delfland uitgereikt. De prijs is dit jaar gewonnen door Ties van der Heijden die zijn master afrondde aan de TU Delft en zijn afstudeerwerk bij HKV deed. Hij ontving uit handen van de secretaris-directeur Pieter Janssen een cheque van 2.000 euro.

Uit de ingezonden scripties heeft de jury de scriptie van Ties van der Heijden van TU Delft als winnaar gekozen. De titel: “Pumping when the wind blows; demand response in the Dutch Delta’’ verraadt al waar het over gaat. ‘Pompen als het waait’, ‘sturen op energie’ of ‘slim malen’ zijn de termen die in de watersector worden gebruikt. Ties onderzocht hoe duurzame energie kan worden ingezet bij het gebruik van gemalen. Want als het waait, is er opeens veel duurzame energie beschikbaar en loont het om de gemalen een tandje bij te zetten. Niet alleen duurzaam, maar ook nog eens hartstikke goedkoop.

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking presenteerde Ties zijn scriptie. De jury over de scriptie: ‘Ties van de Heijden heeft met deze scriptie aangetoond dat hij veel kennis van zaken heeft en een ingewikkeld vraagstuk inzichtelijk kan maken. Met deze scriptie is nieuwe kennis verkregen die inspeelt op duurzame ontwikkelingen. Pumping when the wind blows: demand response in the Dutch Delta geeft nieuwe inzichten en reikt oplossingen aan hoe je hierop in kunt spelen. De scriptie is maatschappelijk zeer relevant, goed leesbaar, en biedt ook handelingsperspectief voor de waterschappen. Delfland is dan  ook trots dat we de Delfland Scriptieprijs 2019 mogen uitreiken aan Ties van der Heijden.’

Ties ontving in november 2019 al de Master scriptieprijs van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk. In dit artikel legt hij in een filmpje uit waar zijn scriptie over gaat.

6 februari 2020

Bron: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/scriptieprijs-delfland-2019-naar-ties-van-der-heijden