ACTUEEL

SBIR-onderzoek nieuwe satelliettoepassing ten behoeve van versterking biodiversiteit

Het Netherlands Space Office (NSO) heeft vier Nederlandse consortia gecontracteerd die deelnemen aan de SBIR-innovatiecompetitie. Deze consortia zijn geselecteerd om in opdracht van het NSO de haalbaarheid te onderzoeken van een nieuwe satelliettoepassing ten behoeve van biodiversiteit. De Nederlandse overheid werkt samen met natuurorganisaties, wetenschappers en het publiek om de biodiversiteit te beschermen en te bevorderen. Daarbij moet ons land voldoen aan verschillende internationale richtlijnen en verdragen. Maar hoe onderzoek je of overheidsbeleid de biodiversiteit daadwerkelijk herstelt of bevordert?

Satellietdata kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Om het gebruik van satellietdata bij overheden te vergroten en versnellen, gebruikt het NSO de Small Business Innovation Research (SBIR) regeling. Dit is een innovatiecompetitie die ondernemers uitdaagt om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen op basis van satellietgegevens. Bij vorige SBIR-competities was een overheid de vragende partij en konden bedrijven hun ideeën inzenden. Deze keer mochten deelnemende bedrijven zelf een overheidspartij aandragen als eindgebruiker.

Zestien consortia dienden een voorstel in voor deze innovatiecompetitie. De jury koos vier ideeën, die in opdracht van het NSO, hun idee verder kunnen uitwerken. HKV is een van de vier consortia en heeft onderstaand idee ingediend.

Meten hoe de duinen verstuiven
Kun je de dynamiek van zandverstuivingen in duingebieden monitoren met zeer hoge resolutie satellietbeelden? Dat is de vraag in project Sand Tracer. HKV werkt hierin samen met partners van Kennisnetwerk OBN. Ze maken gebruik van datafusie van satellietbeelden en LiDAR-hoogtemetingen, ondersteunt door kunstmatige intelligentie (AI). Het doel is om met deze vernieuwende vorm van monitoring inzicht te krijgen in duinontwikkeling langs de hele kustlijn.

Het haalbaarheidsonderzoek, dat de vier consortia de komende maanden ondernemen, is de eerste fase van de SBIR. Eind april 2024 verwacht het NSO de resultaten, om een maand later bekend te maken welke twee consortia een opdracht krijgen voor fase 2: een prototype ontwikkelen en demonstreren.

Bron: https://www.spaceoffice.nl/nl/nieuws/781/vier-ideeen-geselecteerd-voor-inzet-satellieten-bij-versterking-biodiversiteit.html

dr. M. van Hoek MSc adviseur Producten en services m.vanhoek@hkv.nl