ACTUEEL

Rekenmethode tijdsafhankelijke pipegroei kan dijkversterkingen voorkomen

Voor piping worden vaak grotere dijkversterkingsopgaves berekend dan verwacht. Deze opgave is te verkleinen door pipegroei tijdsafhankelijk te modelleren, in plaats van de aanname van oneindig lange hoogwaterduur. In het BIG5-project van HKV is dit door Joost Pol, David Knops en Gerbert Pleijter uitgewerkt voor een case van Waterschap Rivierenland.

Bij piping speelt opbarsten, transport van zand door het opbarstgat (heave), ontstaan van een pipe en het doorgroeien van een pipe een rol. Onze methode berekent deze deelprocessen in de tijd en in samenhang. Dit geeft een betere fysische basis in vergelijking met de gangbare aanpak om de processen afzonderlijk en stationair te berekenen. We nemen onzekerheden mee door probabilistisch te rekenen aan belasting en sterkte.

Bij de case in het benedenrivierengebied (de Lek) leidt de methode tot een factor 10 reductie in de faalkans. Bij kortere belastingduren, zoals bij de kust en meren, kan dit verder oplopen. Dit leidt tot een kleinere opgave.

De BIG5 is een initiatief van HKV om voor vijf onderwerpen verbeteringen voor te stellen die leiden tot geloofwaardige faalkansen en een realistischere versterkingsopgave. Voor achtergronden van deze case en de resultaten van de andere BIG5 thema’s: https://mangrove.hkvservices.nl/big5/

Rekenmethode tijdsafhankelijke pipegroei kan dijkversterkingen voorkomen