ACTUEEL

Real Time Flood Risk Assessment

Stel, er wordt behoorlijk hoogwater verwacht en er is kans op overstroming. Wat ga je doen als waterbeheerder, welke actie heeft de hoogste prioriteit, welke dijken zijn zwak, welke noodmaatregelen kun je nemen, waar moet een keuze gemaakt worden om te evacueren? Deze actuele thema’s worden besproken tijdens de eindconferentie van EU-project DRIVER+ (18-20 februari 2020, Brussel).

HKV is daar aanwezig met een stand ‘Real Time Flood Risk Assessment’. HKV heeft Real Time Flood Risk Assessment (Continu Inzicht) ontwikkeld, gebaseerd op open data en expert judgement. Informatie over verwachtingen van weer, waterhoogtes, waterkeringen en overstromingsscenario’s worden gecombineerd tot een inzicht in de actuele risico’s. De video laat een uitwerking zien van Continu Inzicht. Dit concept is via DRIVER+ in Nederland, Bulgarije, Duitsland en Hongarije gepresenteerd en toegepast om risicogestuurd beslissen te ondersteunen. 

Met Real Time Flood Risk Assessment heb je een beter beeld van de risico’s en kan je voorbereide informatie en actuele waarnemingen gebruiken om een keuze te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Vreugdenhil per e-mail of telefoon 0320 294218.

17 februari 2020