ACTUEEL

Partners voor Water-financiering in 2011 legt basis voor opdracht in 2020

Prestaties uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst, maar ze kunnen wel een goede steun in de rug vormen. ‘Het Partners voor Water-project uit 2011 heeft mede de basis gelegd voor de mooie opdracht die we nu in Roemenië mogen uitvoeren’, aldus Job Udo in een interview met Partners voor Water (PvW).

Het begon met een mede door Partners voor Water gefinancierd project uit 2011. Dat project, ‘Multi level capacity building flood management Romania’ had tot doel de Roemeense watersector te ondersteunen in de ontwikkeling van overstromingsrisicokaarten conform de Europese richtlijn. Job Udo: ‘Het project bestond uit het verzorgen van trainingen aan mensen van Roemeense overheden in probabilistische methodes zoals die in Nederland worden toegepast. Dat hebben we samen met Stichting Wateropleidingen gedaan. Ook was het plan om de behandelde methodologie in één gebied in een pilot toe te passen. De methodologie was bij nader inzien te gecompliceerd, en op dat moment een stap te ver in Roemeense context. Maar de trainingen hebben wel de basis gelegd voor het waardevolle netwerk waarvan we nu profiteren. Dat was ook een van onze doelen: door de trainingen konden we voorsorteren op de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) implementatieplannen voor de elf stroomgebieden.

Nuttig netwerk
In het kader van het project in 2011 zijn we destijds een partnerschap aangegaan met een lokaal ingenieursbureau, en via dat bureau zijn we in 2014 betrokken geraakt bij één van de elf implementatieprojecten. In de tussentijd hebben we al meer projecten gedaan in Roemenië. De mensen op de sleutelposities kennen ons, ze weten dat wij goed op de hoogte zijn van de lokale situatie en dat we over kennis beschikken waaraan in Roemenië behoefte is.’

Verbeterde methode
De ROR kent een zesjarige cyclus waarin lidstaten steeds hun overstromingsrisico’s in kaart brengen en aangeven hoe ze ermee omgaan. De voorbereidingen voor de tweede cyclus zijn nu bezig. Lidstaten hebben een zekere mate van vrijheid in de uitvoering en er komt in Roemenië een verbeterde methode om de risico’s te beoordelen die veel elementen bevat uit het PvW-trainingsproject uit 2011. Het opstellen van die methode is getenderd door de Wereldbank en gewonnen door HKV.

Basis voor mooie opdracht
Job Udo: ‘Het opstellen van de methode is een omvangrijke klus. We werken bijvoorbeeld aan flood damage curves, waarin we de ernst van de overstroming onder meer in verband brengen met de vorm en de hoogte van een gebouw, het materiaal waarvan het is gebouwd en de functie die het heeft. De nieuwe methode moet dit jaar klaar zijn en we werken opnieuw samen met Roemeense partijen en voor een deel gaat het om mensen die we ook al kennen van het project uit 2011. Soms moet je geduld hebben en is het een kwestie van lange adem. Maar het Partners voor Water-project uit 2011 heeft mede de basis gelegd voor de mooie opdracht die we nu in Roemenië mogen uitvoeren.’

Bron: https://www.partnersvoorwater.nl/story/pvw-financiering-in-2011-legt-basis-voor-opdracht-in-2020/

Partners voor Water-financiering in 2011 legt basis voor opdracht in 2020