ACTUEEL

Planuitwerking versterking IJsselmeerdijk

HKV gaat na een succesvolle verkenning de komende twee jaar samen met Royal HaskoningDHV en Waardenburg Ecology en in opdracht van waterschap Zuiderzeeland, de plannen voor de dijkversterking verder uitwerken. In dit innovatieve en uitdagende project zullen de collega’s van HKV zich onder meer bezighouden met het ontwerp van een zandige vooroever, die langs het zwaarst door golven aangevallen deel van de IJsselmeerdijk is voorzien. Hiervoor zullen hydraulische (golven) en morfologische (zandtransport) modellen worden ingezet om te bepalen hoeveel zand er moet worden aangebracht en wat de verwachte hoeveelheid onderhoudssuppletie is. Meer informatie over dit deel van het ontwerp kunt u verkrijgen bij Vincent Vuik.

Langs de rest van het traject is een meer traditionele dijkversterking voorzien, waarvoor HKV de ontwerpbelastingen verzorgt en bijdraagt aan het technische en ruimtelijk ontwerp, met name ten aanzien van graserosie. De grasbekleding wordt belast door golfklap, golfoploop en golfoverslag. Deze belastingen bepalen de noodzakelijke hoogte tot waar de steenbekleding op het buitentalud moet worden aangelegd alsmede de noodzakelijke hoogte van de dijk. Door te rekenen met innovatieve modellen en door de laatste inzichten rondom graserosie toe te passen denken wij in de planuitwerking een lagere overgang van steen naar gras op het buitenland mogelijk te maken en kan ook de benodigde kruinhoogte waarschijnlijk omlaag ten opzichte van hetgeen in de verkenning is bepaald. Meer informatie over het dijkontwerp kunt u verkrijgen bij Don de Bake of Martijn Huis in ’t Veld.

HKV is blij met het door Royal HaskoningDHV en waterschap Zuiderzeeland gestelde vertrouwen. Wij kijken uit naar dit bijzonder interessante project, in de achtertuin van het HKV kantoor in Lelystad.

ir. D.P. de Bake senior adviseur Veiligheid en crisisbeheersing d.debake@hkv.nl