ACTUEEL

PC Vaarwegen Oost-Nederland

De rivierbodem van de Rijntakken verandert continu. Om vlotte en veilige scheepvaart te garanderen is vaargeul- en oeveronderhoud vereist. Heijmans Infra en Martens en Van Oord zijn de komende vijf jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de vaarwegen Boven-Rijn, Waal en het Maas-Waalkanaal (zie nieuwsberichten Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland gegund aan Heijmans en Strukton en Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland gegund aan Heijmans).

HKV ondersteunt Heijmans en Martens en Van Oord bij deze belangrijke taak, op meerdere aspecten. We gaan een Digital Twin van de vaarwegen bouwen waarmee de areaalinformatie steeds accuraat in beeld is en het assetmanagement optimaal ingericht kan worden. Daarnaast zetten we onze rivierkundige expertise in om het onderhoud steeds duurzamer in te richten.

Foto: Martens en Van Oord, Baggerponton Dongeoord, gemaakt op de Lek ter hoogte van Nieuwegein tijdens het project Ruimte voor de Lek Vianen.

PC Vaarwegen Oost-Nederland