ACTUEEL

‘Our Flood Mural’ is geselecteerd voor de pilotfase van de Living with Floods challenge

HKV en IHE Delft zijn met het idee ‘Our Flood Mural’ geselecteerd voor de pilotfase van de Living with floods challenge. Dit is een challenge van de Dutch Coalition of Humanitarian Innovation (DCHI) en het Nederlandse Rode Kruis. In dit open innovatietraject worden oplossingen gezocht om kwetsbare gemeenschappen in Mozambique te ondersteunen zodat ze beter kunnen anticiperen en handelen op overstromingen. Hiermee kunnen ze de risico’s en de gevolgen van overstromingen reduceren. In de pilotfase worden de twee geselecteerde oplossingen geïmplementeerd in een gebied rondom de stad Beira.

Ons idee richt zich op locatiespecifieke voorlichting over overstromingen via een combinatie van traditionele en modernere communicatiemiddelen. Centraal in ons idee staat een muurschildering die via illustraties weergeeft wat je vóór, tijdens of na een overstroming kan doen om de impact van overstromingen te verkleinen. Ook verwijst de muurschildering naar aanvullende informatiekanalen, zoals bijvoorbeeld naar sociale media, te downloaden apps, sms-services of radiostations. De lokale bevolking zal een belangrijke rol vervullen in het ontwerp- en realisatieproces van de muurschildering.

De komende maanden gaan we op zoek naar (lokale) partners waarmee we een pilot gaan realiseren in Mozambique. Onderstaande video vertelt meer over de challenge en ons voorgestelde idee.

‘Our Flood Mural’ is geselecteerd voor de pilotfase van de Living with Floods challenge