ACTUEEL

Oogst van 4 jaar City Deal Klimaatadaptatie

Eind oktober organiseerde de City Deal Klimaatadaptatie hun oogstfeest van 4 jaar samenwerken op het ‘Road to CAS’ evenement. Een unieke kans om de professionals die een grote rol hebben gespeeld in het City Deal netwerk een nationaal podium met internationale verbindingen te bieden. Na vier jaar samenwerken aan de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden was dit het moment om te laten zien wat ze samen hebben bereikt. Maar ook om het stokje over te dragen aan nieuwe partners en allianties, want na deze feestelijke afronding is er nog steeds heel veel te doen om steden klimaatbestendiger te maken.

Het stokje doorgeven
De afgebeelde factsheet visualiseert de reis, welke in 2016 startte als een beekje en in de loop der jaren is uitgemond tot een deltarivier met vertakkingen, die symbool staan voor de 7 opschalingsthema’s. HKV heeft bijgedragen aan het opschalingsthema ‘Vitale en kwetsbare functies en netwerken’. Eind januari 2021 stopt deze City Deal officieel en hoewel de eerste stappen naar klimaatadaptieve steden zijn gezet, is de transitie nog zeker niet klaar. Daarom is per opschalingsthema het estafettestokje overgedragen.

Vitale en kwetsbare functies en netwerken
“Wat het thema ingewikkeld maakt is de vraag: wat is vitaal?”, aldus Bas Kolen. “Voor mijn kinderen is dat wifi, voor de overheid ziekenhuizen en bij gemeentes is het weer wat anders. Het is belangrijk om concreet te worden in wat vitaal is, zodat we vervolgens lokaal kunnen bepalen wat moet gebeuren”. Samen met Peter Smit (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) overhandigde Bas de estafettestok aan Stefan Kuks (Waterschap Vechtstromen), die aangeeft dat het thema op landelijk niveau al op de agenda staat: “Het Rijk heeft een Rijksaanpak ontwikkeld en daar 13 vitale en kwetsbare functies geselecteerd. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) verbinden we dat met de lokale en regionale strategieën. Het lijkt me een goed idee om dat met een kopgroep van decentrale overheden verder in versnelling te brengen”.

Voor alle opschalingsthema’s en introductievideo’s verwijzen wij u graag naar de volgende website: https://www.citydealklimaatadaptatie.nl/2020/10/30/een-terugblik-naar-het-oogstfeest-van-de-city-deal-klimaatadaptatie/

Oogst van 4 jaar City Deal Klimaatadaptatie