ACTUEEL

Onderzoek naar piping in Flood Proof Holland

Onze collega en promovendus Joost Pol voerde full-scale pipingproeven uit in Flood Proof Holland, een proefpolder van de TU Delft. “We zien nu met onze eigen ogen wat het precieze kantelpunt is waarop piping plaatsvindt en hoe snel het erosieproces verloopt.”

Joost onderzoekt hoe de veiligheidsbeoordeling van dijken verbeterd kan worden door rekening te houden met tijdsafhankelijke faalprocessen, zoals erosie door piping. Daarnaast verkent hij hoe verschillende faalprocessen elkaar beïnvloeden, en of dat een bijdrage levert aan de veiligheid.

In december en januari heeft Joost, in teamverband, meerdere proeven van 48 uur achtereen gedaan in Flood Proof Holland. “Ik zie Flood Proof Holland als een geavanceerde speeltuin. Ik ken geen andere plek waar ik mijn piping onderzoek op deze schaal kan uitvoeren. We zien nu met onze eigen ogen wat het precieze kantelpunt is waarop piping plaatsvindt en hoe snel het erosieproces verloopt. Pas na 43 uur continu testen was het kanaaltje helemaal door de dijk gegroeid en dreigde de dijk door de breken. Deze resultaten komen overeen met onze verwachtingen op basis van lab-proeven. Om meer inzicht te krijgen in het gedrag op de langere termijn willen we het onderzoek deze zomer en volgend jaar herhalen.”

Bron: https://www.vpdelta.nl/nl/delta-story/dijkonderzoek-voor-waterveiligheid-op-flood-proof-holland

30 januari 2019