ACTUEEL

Objectherkenning vanaf het water

Automatische detectie van leidingen en duikers om het beheerregister te verbeteren. Voor waterbeheerders is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de watergangen en de daarin aanwezige kunstwerken. In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimperenwaard (HHSK) werken we aan een pilot om het beheerregister te actualiseren.Met behulp van objectherkenning vinden we leidingen en duikers op foto’s genomen vanaf het water. De gedetecteerde objecten vergelijken we met het beheerregister, bij verschillen kunnen we gericht gaan inspecteren en aan de hand van de bevindingen het beheerregister bijwerken.

Automatische detectie van leidingen en duikers om het beheerregister te verbeteren. Voor waterbeheerders is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de watergangen en de daarin aanwezige kunstwerken. In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimperenwaard (HHSK) werken we aan een pilot om het beheerregister te actualiseren. Met behulp van objectherkenning vinden we leidingen en duikers op foto’s genomen vanaf het water. De gedetecteerde objecten vergelijken we met het beheerregister, bij verschillen kunnen we gericht gaan inspecteren en aan de hand van de bevindingen het beheerregister bijwerken. HHSK heeft in 2018 een pilot met een droneboot uitgevoerd. Met deze boot heeft het Hoogheemraadschap boezemwateren vanaf het water in beeld gebracht. Met deze foto’s is het eenvoudiger om de locaties van de stortleidingen te vinden, dit maakt het makkelijker om een groot gebied met moeilijk toegankelijke watergangen te inspecteren. Naast stortleidingen staat er nog veel meer op deze foto’s. Met slimme algoritmes wil HKV meer informatie uit de foto’s halen, om de handhaving en inspectie nog beter te ondersteunen. Met objectherkenning vinden we duikers en leidingen op de foto’s, vergelijken we dit met het beheerregister en vinden we locaties waar het beeldmateriaal naar verwachting niet overeenkomt met het register. Met deze informatie kunnen gerichte inspecties en controles uitgevoerd worden. In de eerste fase van het project ligt de focus op het detecteren van objecten, uit fase 1 is gebleken dat duikers en leidingen genoeg unieke kenmerken hebben om herkend te worden. In fase 2 verbeteren we het detectiealgoritme door machine learning toe te passen en vergelijken we de resultaten met het het beheerregister.

13 juli 2020