ACTUEEL

Nationaal Deltacongres

Donderdag 9 november was de 14e editie van het Nationale Deltacongres in Groningen. Onze collega’s Laura de Vries en Bas Kolen verzorgden hier gezamenlijk met Zita Hegger en Jasper Luiten, beiden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een van de deelsessies. In deze sessie spraken zij met geïnteresseerden over Vitale en Kwetsbare infrastructuur in relatie tot grootschalige extreme neerslag. Een hot topic dat wij in verschillende projecten hebben onderzocht en hebben belicht vanuit verschillende perspectieven. We denken dat daar nog veel aandacht voor zal zijn in de komende tijd.

Daarnaast werden op het Deltacongres de resultaten van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging toegelicht, een project waar een aantal van onze collega’s de afgelopen tijd hard aan hebben gewerkt op het onderdeel waterveiligheid. Bekijk eveneens deze LinkedIn post van demissionair minister Harbers die over dit onderwerp gaat.

Tot slot leverde onze collega Matthijs Kok een korte bijdrage aan de workshop ‘Nederland AAA-Klimaatbestendig: Adaptatie Actie Agenda 2024’.

Geïnteresseerd om eens met ons door te praten over een van de thema’s die we hier benoemen? Neem contact met ons op, we spreken je graag!

We kijken terug op een mooie dag, tot volgend jaar!