ACTUEEL

Morfologische veranderingen in de Rijntakken

HKV werkt samen met Pepijn van Denderen (Universiteit Twente) om de morfologische veranderingen in de Rijntakken beter in te schatten. Hiervoor bouwen we voort op een methode die samen met Rijkwaterstaat is ontwikkeld. Voor dit onderzoek is een pagina ontsloten op de website van Helpdesk Water, deze is hier te bekijken. 

Het onderzoek, dat loopt tot februari 2021, levert nu al waardevolle informatie op over de werking van het riviersysteem en de effectiviteit van maatregelen en gaat ons helpen om morfologische riviermodellen steeds verder te verbeteren. Het onderzoeksplan is te vinden op de website van RiverCare.

De getoonde figuur geeft een sneak preview van bodemvariaties afhankelijk van de afvoer in de periode waarin deze variatie tot stand is gekomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andries Paarlberg per telefoon 0320 294238 of per e-mail.

9 maart 2020