ACTUEEL

Kennissessie nieuwste neerslagstatistiek en rondleiding WaterStraat

Aankomende donderdag 26 september verzorgt onze collega Hans Hakvoort een lezing voor de PAOTM Kennissessie: Nieuwste neerslagstatistiek en rondleiding WaterStraat. Deze kennissessie start om 15.00 uur in Lijm en Cultuur, Rotterdamseweg 272, Delft.

Extreme neerslaggebeurtenissen nemen toe en komen vaker voor
Hoe vaak regent het, hoe hard en hoe lang? Bestaan er regionale verschillen in neerslaghoeveelheden? En hoe veranderen de neerslaghoeveelheden in de toekomst en welke oplossingen zijn hiervoor? Deze informatie is van groot belang voor het waterbeheer in Nederland. Steeds meer mensen vroegen zich de afgelopen jaren af of de oude neerslagstatistieken nog een goede afspiegeling zijn van het weer van vandaag. Er heerste het gevoel dat de gevolgen van klimaatverandering onvoldoende verdisconteerd zaten in die neerslaginformatie. HKV en KNMI hebben daarom nieuwe neerslagstatistieken afgeleid, in opdracht van STOWA. Uitkomst: extreme neerslaggebeurtenissen nemen toe en komen vaker voor. In deze kennissessie worden de ins en outs gepresenteerd.

De WaterStraat
Naast het belang van goede neerslaginformatie zijn oplossingen voor de wisselende neerslaghoeveelheden minstens zo belangrijk. Tijdens lange droge periodes voelt de stad benauwd aan. En tijdens piekbuien in combinatie met de vele verharding, asfalt en tegels, kan de riolering de hoeveelheid water niet meer verwerken. Het Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en The Green Village ontwikkelen hiertoe de WaterStraat. Een proeftuin waar innovaties worden getest om beter om te gaan met deze weersextremen, door middel van experimenten, onderzoek en demonstraties.

In een korte middag ben je weer bij met de kennis. Ook is er ruimte om te netwerken. Deelname is gratis, maar niet zonder waarde. Bij no show zonder afzegging brengt de organisatie de kosten van EUR 50,- excl. btw in rekening. https://paotm.nl/nl/cursus/kennissessie-nieuwste-neerslagstatistiek-en-bezoek-waterstraat/

23 september 2019