ACTUEEL

Jaarverslag 2023

2023, een jaar dat begint met twee kantoren en eindigt met drie kantoren. Halverwege het jaar is ons kantoor in Amersfoort geopend.

Ook afgelopen jaar hebben we met veel plezier gewerkt aan kennisintensieve waterprojecten. Zo is er hard gewerkt aan de systeemanalyse en de lange termijn strategie voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Voor de IJsselmeerdijk en het Rivierklimaatpark trokken we samen met collega’s op in de planuitwerking. In verschillende landen in Afrika proberen we invulling te geven aan Early Warning 4 all waarbij we onze kennis nadrukkelijk ook willen inzetten om jonge professionals op te leiden.

Uiteraard is er naast het bovenstaande veel meer te vertellen over HKV en de HKV’ers. Wij nodigen u uit om hier het jaarverslag over 2023 te lezen.