ACTUEEL

Introductiecursus automatische modelgeneratie met D-HyDAMO

Op 14 juni tussen 09.00 en 12.30 organiseren we (Bertus de Graaff) met Deltares (Rinske Hutten) een introductiecursus automatische modelgeneratie met D-HyDAMO tijdens de Deltares Software dagen. De online training is nuttig zowel voor nieuwe gebruikers als ervaren gebruikers.

Als nieuwe gebruiker krijg je een overzicht van de mogelijkheden om modellen op te zetten vanuit de kernregistratie en ervaar je het gebruik via oefeningen in een online omgeving. Daarvoor hoef je alleen te beschikken over een webbrowser. Je krijgt in de online omgeving de beschikking over de nieuwe D‑HyDAMO versie die we binnenkort onder de HYDROLIB paraplu lanceren.

Meer ervaren gebruikers kunnen kennis maken met de mogelijkheden van de nieuwe D-HyDAMO versie. De meest in het oog springende nieuwe functionaliteit is de ondersteuning van sturing via de D-HYDRO-RTC. Veel voorkomende sturingen via PID-controllers en time-controllers kunnen nu via de basisdata in een HyDAMO DAMO 2.2 geopackage worden opgenomen en in D-HYDRO worden geschematiseerd. Gebiedsregelingen waarbij op meerdere locaties in samenhang wordt gestuurd of andere complexe regelingen kunnen via de gebruikersschil van D-HYDRO worden geschematiseerd. Met D-HyDAMO kan je deze sturingen (RTC xml-bestanden) vervolgens importeren in de schematisatie, zodat je de sturing maar één keer hoeft op te zetten in D-HYDRO Suite 1D2D.

We hopen dat we je hiermee helpen om de komende tijd met D-HyDAMO en D-HYDRO Suite 1D2D aan de slag te gaan en zien je graag tijdens de introductiecursus!

ir. B.J.A. de Graaff senior adviseur Water en klimaat b.de.graaff@hkv.nl