ACTUEEL

IJsselpoort partners wint aanbesteding voor de planuitwerkingsfase

Het consortium IJsselpoort partners heeft de aanbesteding voor de planuitwerkingsfase van Rivierklimaatpark IJsselpoort gewonnen. IJsselpoort partners wordt gevormd door ingenieursbureau TAUW, HKV op het gebied van rivierkunde, landschapsarchitecten H+N+S, APPM voor het omgevingsmanagement en de ecologen van Bureau Stroming.

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een veelzijdig plan voor een toekomstbestendig IJssellandschap. Het bevat plannen voor de rivier, voor bedrijvigheid, natuur, scheepvaart en recreatie.

Het project wordt uitgevoerd om de volgende redenen:

  • om de rivier meer ruimte te geven bij extreem hoogwater
  • om ruimte te bieden voor duurzame bedrijvigheid, landbouw, recreatie en energieopwekking
  • om de kenmerkende natuur van het riviergebied terug te brengen
  • om te zorgen dat de vaargeul niet verder uitschuurt
  • om te zorgen voor een veilige en vlotte doorvaart van de scheepvaart
  • om een aantrekkelijk en toegankelijk rivierpark te maken voor ontspanning en verkoeling.

Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is één van de projecten die wordt uitgevoerd in het kader van het landelijke Deltaprogramma. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Ook wil de overheid ons land zo inrichten dat het klimaatbestendig en waterrobuust wordt.

Voor meer informatie bekijk de website: www.rivierklimaatpark.nl

IJsselpoort partners wint aanbesteding voor de planuitwerkingsfase