ACTUEEL

Hondsbossche Duinen

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is in 2015 versterkt met 35 miljoen kubieke meter zand en daarna hernoemd tot Hondsbossche Duinen. Sonja Ouwerkerk, projectleider bij Ecoshape, werd afgelopen week geïnterviewd door onder andere Trouw en het Noordhollands Dagblad, over de ontwikkelingen van deze zandige versterking.

Ecoshape heeft in de afgelopen jaren intensief onderzoek gedaan naar de ontwikkelingenvan het project bij Petten. Het proces van aangroei en de natuurontwikkeling in het gebied wordt nog steeds nauwlettend gevolgd. 

Het doel van de aanleg van de Hondsbossche Duinen was veiligheid en ruimtelijke kwaliteit tegelijk in één project te realiseren. Door vervolgens intensief te monitoren hebben we veel kennis ontwikkeld over snelle en efficiënte aanleg van zandige voorlanden met meerwaarde voor natuur en recreatie. 

Het ontwerp bestaat uit een zachte ondiepe vooroever (strand) met verschillende soorten duinhabitats. Deze gekoppelde habitats zorgen voor bescherming tegen hoog water én voor ruimtelijke kwaliteit in de vorm van natuur en recreatie. Het monitoringsproject biedt een unieke kans om op grote schaal het realiseren van natuurdoelen met zandige oplossingen te bestuderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sonja Ouwerkerk, per e-mail of per telefoon 0320 294279.

15 april 2019