ACTUEEL

HKV RayCast

HKV RayCast is een product voor nowcasts van inkomende zonnestraling op de grond met gebruik van satellietdata en kunstmatige intelligentie. Dit product faciliteert de energietransitie en ondersteunt klimaatadaptatie.

Met een toename van duurzame energie wordt het energieaanbod volatieler. Met HKV RayCast weten we precies wat de bijdrage is van zonne-energie aan de lokale energieproductie. Hiermee kunnen netwerkbeheerders congestie tegengaan. Omdat inkomende zonnestraling op de grond de drijvende kracht is achter verdamping krijgen waterbeheerders via ons product een unieke mogelijkheid om de inschatting van actuele verdamping verder te verbeteren. Daarnaast is de nowcast van het wolkendek een waardevol bijproduct voor het verbeteren van de (extreme) neerslagverwachting.

NSO (Netherlands Space Office) heeft HKV RayCast met een subsidie beloond om dit product verder te ontwikkelen in het kader van de SBIR-regeling (Small Business Innovation and Research) ‘Satellietdatagebruik bij het automatisch opsporen van veranderingen in het watersysteem‘. We werken samen aan dit product met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Alliander.

HKV RayCast