ACTUEEL

HKV heeft het certificaat van de CO2-Prestatieladder weer binnen!

Met de CO2-Prestatieladder kunnen wij op objectieve wijze onze CO2-emissie in kaart brengen en het effect van maatregelen kwantificeren. In 2019 hebben we onze CO2-doelstelling uit 2015 ruimschoots gehaald. De totale CO2-emissie is in de periode 2015-2019 met bijna 32% verminderd. Per FTE was de reductie 41% ten opzichte van 2015.

Het is ons de afgelopen jaren gelukt om onze footprint te verkleinen en daar gaan we de komende jaren mee door! Het doel van HKV is om in de periode 2020-2024 de CO2-uitstoot per FTE met 10% te verminderen ten opzichte van 2019.

HKV heeft het certificaat van de CO2-Prestatieladder weer binnen!