ACTUEEL

Het Bekledingsmodel – Reststerkte en Tijdsafhankelijkheid

HKV heeft samen met Deltares en Rijkswaterstaat een methode ontwikkeld waarin de bekleding van een dijk wordt getoetst met daarin meegenomen reststerkte en tijdsafhankelijkheid. Het is een eerste stap in de ontwikkeling van het programma ‘Kennis voor Keringen’. Deze kennis kan ook van meerwaarde zijn in een toets op maat.  

Deze methode bevat verschillende WBI-modules voor grasbekleding en een model voor de erosie van het dijklichaam, de zogenaamde reststerkte. Het gebruikt realistische stormverlopen, houdt rekening met interactie tussen verschillende faalmechanismen en neemt de reststerkte van een dijk mee. Dit biedt de mogelijkheid om de waterkerende functie van de dijk preciezer te modelleren, zoals in de film te zien is. Deze aanpak geeft hiermee belangrijke inzichten in de invloed van reststerkte en tijdsafhankelijkheid op de beoordeling van dijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guus Rongen per e-mail of per telefoon 0320 294230.

2 oktober 2019