ACTUEEL

Herziening dijkbewakingsorganisatie voor Waterschap Hollandse Delta

HKV werkt op dit moment aan een herziening van de dijkbewakingsorganisatie en calamiteitenbestrijding waterkeringen van waterschap Hollandse Delta (WSHD). In de afgelopen jaren zijn door het waterschap diverse dijkversterkingsprojecten uitgevoerd.

Hierdoor, en ook door de nieuwe normering, is de risicobeoordeling, op grond waarvan de huidige dijkbewakingsorganisatie in 2008 is opgezet, niet meer actueel. Na het beheerdersoordeel te hebben herzien, formuleren we nu de nieuwe logistieke planning voor de dijkbewakingsorganisatie, gebaseerd op actuele ambities van het waterschap. Uiteindelijk zal dit leiden tot een risicogebaseerd calamiteitenbestrijdingsplan waterkeringen.

Bron foto: Waterschap Hollandse Delta

17 juni 2019