ACTUEEL

Excursie naar Kinderdijk voor Mozambikaanse

In de periode 2015-2017 heeft HKV bijgedragen aan de opzet van een operationeel controlecentrum voor overstromingen en droogtes in Mozambique. Een medewerkster van het controlecentrum was deze week in Nederland in verband met een training voor jonge professionals.

Onze collega’s Freek Huthoff en Joana Vieira da Silva hebben haar meegenomen op excursie naar Kinderdijk om te laten zien hoe watermanagement al sinds lange tijd de aanblik van Nederland bepaalt. En ja: het was koud en nat.

14 januari 2019