ACTUEEL

Eindsymposium RiverCare

Donderdag 20 juni was het eindsymposium van het onderzoeksprogramma RiverCare. HKV is nauw betrokken geweest bij dit programma. Om de link tussen het genereren van kennis en toepassing daarvan in de (advies)praktijk te borgen hebben we, samen met Rijkswaterstaat, op 14 juni een sessie georganiseerd bij HKV.

De onderzoekers hebben hun belangrijkste bevindingen toegelicht en we hebben een interessante discussie gehad over een casus waarin HKV samen met Deltares, Rijkswaterstaat en het WWF (Wereld Natuur Fonds) onderzoek heeft gedaan naar grootschalige maatregelen om bodemerosie in de Rijntakken te kunnen afremmen of stoppen. Een leuke en inspirerende ochtend. Wij kunnen voort met deze kennis en nemen dit mee in onze adviezen aan onze klanten.

1 juli 2019