ACTUEEL

Dutch Risk Reduction Team naar de Malediven

Van 5-11 november 2022 vond een missie van het Nederlandse Risk Reduction Team (DRR-Team) naar de Malediven plaats. Onze collega’s Freek Huthoff en Carolien Wegman waren de experts in deze missie. Deze missie werd uitgevoerd in het kader van de klimaat- en watergerelateerde uitdagingen waarmee de regering van de Malediven (Government of the Maldives, afgekort als GoM) wordt geconfronteerd. De GoM stelt dat er behoefte is aan ontwikkelingsprojecten om (watergerelateerde) klimaatdreigingen, bevolkingsgroei en behoefte aan voorzieningen op te vangen. Het verzoek aan het DRR-Team was om de GoM te ondersteunen bij besluitvorming, ruimtelijke ordening en rampenbeheersing door hulp te bieden bij het analyseren, in kaart brengen en begrijpen van historische gegevens van fysieke kustprocessen.

Met name het gebruik van teledetectie en andere geografische analysetactieken zijn noodzakelijk om de urgente klimaat- en watergerelateerde uitdagingen waarmee de GoM wordt geconfronteerd, te begrijpen en erop te anticiperen. In antwoord op het verzoek van de GoM waren de doelstellingen van de missie:

-Het lokale bestuur en besluitvormingsproces voor kustbescherming begrijpen.
-Opnemen van rampenrisicoverminderingsinitiatieven die actief zijn op de Malediven.
-Gebruik Geo-datasets opnemen in lokaal bestuur.
-De voordelen van GIS/Remote sensing datasets laten zien aan het lokale bestuur.
-Advies geven over hoe dergelijke datasets kunnen worden opgenomen in lokale besluitvormingsprocessen.

Dutch Risk Reduction Team naar de Malediven