ACTUEEL

Deelname aan Living with Floods Challenge

HKV en IHE Delft doen samen mee met de Living with floods challenge van de Dutch Coalition of Humanitarian Innovation (DCHI) en het Nederlandse Rode Kruis. In dit open innovatie traject worden oplossingen gezocht om voor kwetsbare bevolkingen in Mozambique de risico’s en gevolgen van overstromingen te reduceren. In de pilotfase worden twee geselecteerde oplossingen geïmplementeerd in een gebied rondom de stad Beira.

Ons voorgestelde idee richt zich op locatie-specifieke voorlichting over overstromingen via een combinatie van traditionele en modernere communicatiemiddelen. Centraal in ons idee staat een muurschildering die via illustraties weergeeft wat je vóór, tijdens of na een overstroming kan doen om om de impact van overstromingen te verkleinen. Ook verwijst de muurschildering naar aanvullende informatiekanalen, zoals bijvoorbeeld naar sociale media, te downloaden apps, sms-services of radio stations. De lokale bevolking zal een belangrijke rol vervullen in het ontwerp- en realisatieproces van de muurschildering.

In februari 2021 wordt bekendgemaakt welke twee projecten doorgaan naar de pilotfase.

Deze video vertelt meer over de challenge en ons voorgestelde idee.

Deelname aan Living with Floods Challenge