ACTUEEL

Creatieve ideeën bij HKVFEWSPY workshop

Op 31 januari beleefden we met veertien enthousiaste waterschappers een hands-on workshop. In een interactieve online omgeving gingen we aan de slag met het optimaal benutten van gemeten data binnen waterschappen. Dit deden we door gebruik te maken van door HKV ontwikkelde, open-source packages in de programmeertaal Python.

Een van deze packages, HKVFEWSPY, is in staat om op een laagdrempelige manier toegang te krijgen tot tijdreeksen vanuit Delft-FEWS. Door de data eenvoudig in Python te kunnen ontsluiten, ontstaan tal van mogelijkheden om de data verder te verwerken tot informatieproducten.

Denk hierbij aan het combineren van verschillende datastromen zoals metingen uit FEWS en modelresultaten uit Sobek, het toepassen van Artificial Intelligence (AI) of het (eenvoudig) maken van interactieve figuren en kaarten. Tijdens de workshop zijn verschillende methoden tot dataverwerking hands-on gedemonstreerd. De brainstormsessie heeft tot verschillende creatieve ideeën geleid bij de deelnemers. Nu op naar de uitvoering! 

Ben je nieuwsgierig geworden naar de workshop? Wegens het enthousiasme van de groep is een tweede datum gepland. Op donderdag 18 april heb je de mogelijkheid om aan te sluiten bij de workshop. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Nicole Jungermann per e-mail.

5 februari 2019