ACTUEEL

CO2-beleid

Sinds 2012 is HKV actief bezig om de CO2-uitstoot te reduceren. Hoewel CO2-uitstoot maar één aspect is voor de milieubelasting is het voor een adviesbureau wel een relatief belangrijke pijler. In de periode van 2012-2019 waren we gecertificeerd op trede 3 van de CO2-Prestatieladder en is de totale CO2-uitstoot met 40% gereduceerd. De uitstoot uitgedrukt in FTE is gereduceerd met 41%. Een significante reductie!

In 2019 had HKV de intentie voor CO2-beleid over te gaan stappen van de CO2-Prestatieladder naar de ISO 50001 richtlijn. Dit is een internationale norm voor energiemanagementsystemen die breder kijkt dan de CO2-Prestatieladder. In 2020 is gebleken dat een aantal opdrachtgevers in Nederland certificatie op de CO2-Prestatieladder verlangen boven certificatie van de ISO 50001 norm. Daarom heeft de directie van HKV besloten HKV weer te certificeren voor de CO2-Prestatieladder.

Doelstelling CO2-reductie
De reductiedoelstelling die we ons als HKV gesteld hebben is de CO2-uitstoot voor binnenlands energieverbruik per FTE met 10% te reduceren in de periode 2020-2024. Het uitgangsjaar is daarbij 2019. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse reductie van 2% ten opzichte van het basisjaar 2019.

Maatregelen
De maatregelen die we nemen om de CO2-uitstoot van HKV te reduceren zien we vooral op het gebied van mobiliteit: HKV blijft haar medewerkers stimuleren het openbaar vervoer te gebruiken en het wagenpark wordt steeds zuiniger.

Een belangrijk deel van het zakelijk verkeer van HKV betreft het vliegverkeer voor buitenlandse projecten. De uitstoot die hiermee samenhangt fluctueert sterk tussen jaren en hangt af van het aantal projecten in het buitenland. Reductie daarvan past niet in het beleid van HKV.

Participatie
Om onze inspanningen met betrekking tot uitstootreductie zo effectief mogelijk te maken hebben wij besloten om deel te nemen aan het sectorinitiatief ‘Nederland CO2 Neutraal’.

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog tips voor HKV of wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op.

dr. J.K. Leenders adviseur Rivieren, kusten en delta's j.leenders@hkv.nl