ACTUEEL

Bekledingmodel – Tijdsafhankelijkheid en Reststerkte

HKV heeft in samenwerking met Deltares en in opdracht van Rijkswaterstaat een bekleding- en erosiemodel ontwikkeld waarmee het falen van grasdijken realistischer bepaald kan worden.

In dit prototype zitten verschillende WBI-modules voor grasbekleding en een model voor de erosie van het dijklichaam, de zogenaamde reststerkte. Het prototype gebruikt realistische stormverlopen, houdt rekening met interactie tussen verschillende faalmechanismen en neemt de reststerkte van de dijk mee.

Dit biedt de mogelijkheid om de waterkerende functie van de dijk realistischer te modelleren, zoals in de film te zien is. Het prototype geeft daarmee belangrijke inzichten in de invloed van reststerkte en tijdsafhankelijkheid op de beoordeling van dijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guus Rongen per e-mail of per telefoon 0320 294230 of Joost Stenfert per e-mail of per telefoon 0320 294257.

2 mei 2019