ACTUEEL

Balanceren van het elektriciteitsnetwerk met het Nederlandse watersysteem

Duurzame energie heeft een destabiliserend effect op het elektriciteitsnetwerk door de onvoorspelbare aard van de bronnen. In de nabije toekomst zullen we energie zo veel mogelijk moeten gaan gebruiken wanneer het kan. Het Nederlandse watersysteem heeft de potentie een stabiliserend effect te hebben op het elektriciteitsnetwerk, bijvoorbeeld door pompen aan te zetten “als het waait” en zo goed mogelijk gebruik te maken van het bergend vermogen op de momenten dat het aanbod van duurzame energie minder is. 

Maar: Wat gaan de energiemarkten in de toekomst doen, wat zijn optimale strategieën voor polder- en boezemgemalen, en welke marktmechanismes kunnen we daarvoor gebruiken? Onze collega Ties van der Heijden heeft hiervoor een onderzoeksvoorstel ingediend bij het NWO in het kader van de call ‘Nationale WetenschapsAgenda Ideeëngenerator’. Het NWO heeft 37 van de 494 ingediende onderzoeksvoorstellen gehonoreerd en het voorstel van Ties is daar een van. Een prachtig resultaat! Met deze bijdrage van het NWO beleeft Ties een vliegende start van zijn beoogde promotietraject (PhD aan de TU Delft).

In dit promotietraject zal hij onderzoeken hoe de potentie van het Nederlandse watersysteem maximaal benut kan worden door onbalans op het elektriciteitsnetwerk tegen te gaan met nieuwe optimalisatietechnieken in het waterbeheer. Nu en in de toekomst. Nóg slimmer malen! Belanghebbenden die graag meer willen weten, of betrokken willen worden bij het PhD onderzoek, zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen met Ties (heijden@hkv.nl, 06 12 46 63 00). Voor het promotieonderzoek zal een brede gebruikersgroep worden samengesteld.

8 juli 2019