ACTUEEL

Automatische detectie van wellen

HKV werkt samen met Rijkswaterstaat aan geautomatiseerde detectie van wellen. Deze ontwikkeling is onderdeel van HKVEYE: een innovatieproject waarin we werken aan digitale en technische hulpmiddelen voor inspectie en monitoring van waterkeringen en het watersysteem.

HKV werkt samen met Rijkswaterstaat aan geautomatiseerde detectie van wellen. Deze ontwikkeling is onderdeel van HKVEYE: een innovatieproject waarin we werken aan digitale en technische hulpmiddelen voor inspectie en monitoring van waterkeringen en het watersysteem.  In dit project ontwikkelen wij een werkwijze én een algoritme voor geautomatiseerde detectie van wellen in de teensloot van de waterkering. Een wel ontstaat wanneer het water aan de buitendijkse zijde door de dijk heen stroomt en vervolgens aan de binnendijkse zijde aan het oppervlak komt. In het geval dat de wel zand meevoert (een zandmeevoerende wel) kan dit uiteindelijk leiden tot het falen van een dijk. De locaties van deze wellen moeten daarom goed worden gemonitord, om te begrijpen waar zwakke plekken zich in de dijk bevinden.  Samen met HKV heeft Rijkswaterstaat middels een Proof of Concept aangetoond dat wellen gedetecteerd kunnen worden op basis van dronebeelden. Er wordt nu gewerkt aan het verbeteren van de methode. Met een drone wordt een traject ingevlogen met een infrarood- en RGB-camera. Met behulp van een algoritme worden de beelden gecombineerd met als resultaat een heatmap. De heatmap geeft een indicatie voor locaties waar mogelijk sprake is van een (zandmeevoerende) wel.  Deze techniek biedt extra ogen en handelingsperspectief voor de inspecteur. Een drone kan in de ochtend een traject inmeten, waarna het algoritme een heatmap genereert. Dit geeft de inspecteur een overzicht van locaties waar (mogelijk) een wel aanwezig is. Bovendien kan men inzicht krijgen in de ontwikkeling van een wel door de huidige heatmap te vergelijken met een resultaat uit het verleden.

 

Figuur: stappen in analyse met combinatie van RGB- en infraroodbeeld. Met behulp van Machine Learning wordt het water gedetecteerd om vervolgens hotspots te detecteren.

september 2020

Automatische detectie van wellen